ДАСКОН ООД

гр. Бургас, ул. Александър Стамболийски 53

КОД по КИД 41.20

Изграждане на обществени, жилищни, промишлени и инфраструктурни обекти

Карта