ЕНЕРГОМОНТАЖ 2008 ООД

гр. Бургас, ул. Александър Стамболийски 24

КОД по КИД 43.29

Монтаж, реконструкция, ремонт, преустройство и поддръжка на парни и водогрейни котли ; Енергийни котли; паропрегреватели; економайзери; нагревни повърхности; котли с органични топлоносители; спирателна и регулираща арматура; барабани; парогенератори; съоръжение под налягане и съдове работещи под налягане; съдове работещи с неотровни, отровни и взривоопасни среди; цистерни, автомобилни; станции пълначни за сгъстени и втечнени газове и други.

Карта