Прайм Интернешънал 2017 ООД

гр. Бургас, ул. Васил Априлов 2 

КОД по КИД 73.20

Предоставяне на информационни услуги и на услуги по електронен път, телемаркетинг услуги, маркетингови проучвания и свързани с тях консултации, сделки по осъществяване на търговско представителство и посредничество,

Карта