ПРОФИАСИСТ ЕООД

гр. Бургас, ул. Антим Първи 18

КОД по КИД 46.45

Посреднически услуги по наемане и предоставяне на персонал (работна сила) за страната и чужбина.

Карта