България Хотел Мениджмънт ЕООД

гр. Бургас, ул. Александрвска 21

КОД по КИД 55.10

Хотелиерство.

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта