ВАЯ-7 ХОЛДИНГ Европейско дружество

гр. Бургас, бул. Княз Александър Батенберг 2, ет. 3, ап. офис 202 ( х-л „Приморец”, Бизнес център)

КОД по КИД 46.71

Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти.

Карта