АМБУЛАТОРИЯ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „ОЧНА КЛИНИКА д-р ХУБАНОВ” ЕООД

гр. Бургас, бул. Даме Груев 2

КОД по КИД 86.21

Извънболнична специализирана медицинска помощ.

Карта