"УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО "РОДНИ ЗВУЦИ" ПРИ СМУ "ПРОФ.П.ВЛАДИГЕРОВ"" Сдружение

гр. Бургас, ул. Кавала 39

КОД по КИД 94.99

Сделки с интелектуална собственост, лицензионни сделки, информационни, програмни, импресарски сделки.

Карта