ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БРИТАНИКА 1998 ЕООД

гр. Бургас, Парк Езеро, Сградата на Колеж по Туризъм

КОД по КИД 85.31

образователна и педагогическа дейност като частна профилирана гимназия с изучаване на английски език

Карта