Мусала Софт АД

гр. Бургас, ул. Адам Мицкевич 3, Офис 5

КОД по КИД 62.01

Софтуерна компания специализирана в изграждането на цялостни решения, обхващащи всички елементи от жизнения цикъл на софтуера, предоставяйки IT консултиране, анализ, дизайн, разработка, тестване, изпълнение, интеграция и поддръжка на софтуерни решения.  

    Достъп до международни пазари от европейския съюз

  • Германия
  • Холандия
  • Франция
  • Великобритания и други

    Достъп до международни пазари извън европейския съюз

  • САЩ
  • Канада

Карта