АКВАНОЙС ЕООД

гр. Бургас, ул. Одрин 114, складова база „Томси“

КОД по КИД 43.29

Проектиране, доставка и изграждане на поливни системи и помпени станции за градини, паркове, хотелски комплекси, ваканционни селища, спортни комплекси и голф игрища. Проектиране на екстериорно и интериорно озеленяване състоящо се от компютърна визуализация на паркоустройствени проекти и пълна проектно-сметна документация.

Карта