КОХИНОР - БЪЛГАРИЯ ООД

гр. Бургас, к-с Славейков, Северна промишлена зона, бул. Янко Комитов 30

КОД по КИД 46.49

Консултантска дейност в областта на маркетинга, реклама, външно и вътрешно търговска дейност и други.

Карта