УТА България Сървисис ЕООД

гр. Бургас, Северна промишлена зона, бул. Проф. Яким Якимов 3

КОД по КИД 46.12

Търговия и дистрибуция на петролни продукти, автомобилни гуми и аксесоари и извършване на услуги, свързани с използването на пътища и инфраструктура, предвиждащи пътни такси и други плащания, разпространение на карти за гориво и за медицински и други услуги на пътя за професионални превозни средства и други.

Карта