"МИЛ ТРЕЙД-50" ЕООД

гр. Бургас, к-с Изгрев бл.35

КОД по КИД 47.11

Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи издели.

Карта