ЕЙ ПИ ЕЛ ЮНИКОМС ООД

гр. Бургас, к-с Славейков бл.68

КОД по КИД 47.41

Търговия на дребно с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти.

Карта