ЕР ТЕСТ ЕООД

гр. Бургас, к-с Славейков бл.150

КОД по КИД 71.20

Строителство, монтаж, проектиране, ремонт, реконструкция и модернизация, пусково-наладъчни работи, технически контрол на метали и изделия от тях, предприемачество, инженеринг и други.

Карта