ВиК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД

гр. Бургас, бул. Княгиня Мария Луиза 59, партер

КОД по КИД 71.12

Проектиране на ВиК, инфраструктурни системи и сгради, пълен инженеринг в областта на строителството - проучване, проектиране и проектантски услуги, консултантски услуги, инвестиране, строително - монтажни и ремонтни дейности, поддрък-са и ремонт на комуникации и други.

Карта