БМФ ПОРТ БУРГАС

гр. Бургас, ул. Княз Александър Батенберг 1

КОД по КИД 52.24

Пристанищен оператор и концесионер на Пристанищен терминал "Бургас Изток 2" и пристанищен терминал "Бургас Запад" – части от пристанище с национално значение Бургас. Разполага със специализирани съоръжения за обработка на ВВГ, силозен комплекс, терминал за обработка на контейнери, инсталация за обработка на сярна киселина и закрит склад за обработка на меден концентрат, които позволяват обработка на различни видове товари.  

    Достъп до международни пазари от европейския съюз

  • Всички

Карта