ЕПОКСИ ООД

гр. Бургас, ул. Адам Мицкевич 9 офис 1

КОД по КИД 43.39

Подготовка на основата и направа на саморазливни настилки за индустриални предприятия и складове, производствени халета, предприятия в хранително-вкусовата промишленост, обществени сгради, паркинги и гаражи, търговски центрове, магазини, фармация и декоративни подове и мазилки.

Карта