ЧАО ИТАЛИЯ ЕООД

гр. Бургас, ул. Одрин 84

КОД по КИД 47.19

Търговия на едро с компютри и комуникационна техника и други.

Карта