ЕЛИМА БГ ООД

гр. Бургас, ул. Александровска 34

КОД по КИД 43.21

Изграждане на всички видове електросъоръжения и ел. Мрежи, ремонти на вятърни централи, изграждане на мрежи за видеонаблюдение, производство, сглобяване и монтиране на ел. Табла, производство и продажба на ел. Енергия, придобивана от възобновяеми енергийни източници и други.

Карта