СКАРЛЕВИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

гр. Бургас, бул. Проф. Яким Якимов, Северна промишлена зона, складова база ТоСиНи

КОД по КИД 47.78

Търговия на дребно с нехранителни стоки.

Карта