ВИП АСЕТС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

гр. Бургас, ул. Софроний 4

КОД по КИД 43.39

Реализация на комплексни инфраструктурни проекти в сферата на капиталното строителство, търговия, енергетика и други.

Карта