„БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ СИСТЕМС“ ЕООД

гр, Бургас, Производствена площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД

КОД по КИД 62.02

Осъществяване на консултантска дейност по информационни технологии; компютърно програмиране, управление и обслужване на компютърни средства и системи; други дейности в областта на информационните технологии, обработка на данни, хостинг и подобни дейности; търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти; търговия на дребно с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти; издаване на други програмни продукти; консултанска дейност по стопанско и друго управление; отдаване под наем и оперативен лизинг на офис мебели и техника (вкл. компютри) без оператор; отдаване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение 

    Достъп до международни пазари от европейския съюз

  • Румъния
  • Австрия
  • Италия
  • Чехия

    Достъп до международни пазари извън европейския съюз

  • Русия

Карта