СИНЕРДЖИЯ ООД

гр. Бургас, ул. Цар Асен I 7, Летище Бургас, Офис 2 Терминал 3

КОД по КИД 52.23

Оператор за извършване на летищна дейност.

Карта