МОНОЛИТ-СТИЛ АД

гр. Бургас, кв. Победа, Южна промишлена зона, ул. Комлушка низина

КОД по КИД 31.09

Производство на мебели и изделия от дървесина, търговия с тях и други.

Карта