СОФТУЕР ЕАД

гр. Бургас, ул. Княз Борис I 43

КОД по КИД 62.09

Разработка на софтуер; създаване, развитие, продажба и внедряване на програмни продукти; извършване на услуги в областта на информационните технологии, консултантска дейност, обучение и трансфер на ноу-хау в областта на информационните технологии и други.

Карта