ПЕТРОМАШПРОЕКТ ЕООД

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. Батак 57, партер

КОД по КИД 71.12

Проучвателни, проекти, проектно-конструкторски, инженерно-внедрителски и технологични работи в областта на химическата, нефтохимическата, хранително-вкусовата и други отрасли на промишлеността, в това число и на всички видове тех. надзорни съоръжения-за страната и чужбина, разработване на проектна документация за ремонт модернизация, реконструкция, преосвидетелстване и якостни проверки на съществуващи съоръжения-съдове, апарати, машини, подемни съоръжения и други.

Карта