МОДЕРН ПРОПЪРТИ ЕООД

гр. Бургас, ул. Трайко Китанчев 22

КОД по КИД 81.10

Пълна поддръжка, администриране и управление на ваканционни комплекси, жилищни и бизнес сгради.

Карта