„Термал инженеринг” ООД

гр. Бургас, ул. Индустриална 33

КОД по КИД 43.22

Проектиране, доставка, монтаж и сервиз на отоплителни, климатични, вентилационни, слънчеви и газови инсталации, обследване и сертифициране на сгради и сградни инсталации за енергийна ефективност.

    Достъп до международни пазари от европейския съюз

  • Австрия
  • Румъния

Карта