„Термал инженеринг” ООД

гр. Бургас, Индустриален логистичен парк Бургас, ул. Крайезерна 157

КОД по КИД 43.22

Проектиране и строителство  на  сгради, проектиране, доставка, монтаж и сервиз на отоплителни, климатични, вентилационни, слънчеви и газови инсталации, обследване и сертифициране на сгради и сградни инсталации за енергийна ефективност.

    Достъп до международни пазари от европейския съюз

  • Австрия
  • Румъния

Карта