ВЕБЕР - 2002 ЕООД

гр. Бургас, ул.  Батак 50, ет. 2

КОД по КИД 71.20

Акредитиран Орган за контрол и измервания в Република България и страни в ЕО на : Електрически съоръжения до и над 1000V и физични фактори на средата, свързани с изискванията по безопасност на Инспекция по труда, както и при въвеждане в експлоатация на нови обекти (Акт 16)

Карта