СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ АД

гр. Бургас, м.с. Върли бряг

КОД по КИД 08.12

Производство на пясък, механизирани услуги с багери, фадроми и други.

Карта