БОНЕВ ПРОЕКТ ЕООД

гр. Бургас, к-с Изгрев бл. 86

КОД по КИД 81.30

Проектантска и изпълнителска дейност в областта на ландшафтната архитектура и други, предоставяне на консултантски услуги; проучване, проектиране, вкл. и изработване на устройствени схеми, планове и инвестиционни проекти, аранжиране, озеленяване и чистота, екологични разработки и консултации и други.

Карта