БЪЛГАРСКО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО " ГЛОБАЛ ТУРС" АД

гр. Бургас, ул. Одрин 15

КОД по КИД 55.10

Хотелиерски и ресторантьорски услуги, откриване на увеселителни заведения и заведения за обществено хранене и други.

Карта