ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ТРАКИЯ"

гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. Захари Зограф 80А

КОД по КИД 47.11

Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия.

Карта