СОНИКС ООД

гр. Бургас, к-с Славейков, ул. Янко Комитов 20, Бизнес център "СЕВЕР" ет.3, офис 1

КОД по КИД 26.51

Проектиране, разработване, производство, монтаж и обслужване на ултразвукови разходомери, нивомери, електронни устройства и системи за автоматизация. 

Карта