ГЛАРУС Р ООД

гр. Бургас, ул. Адам Мицкевич 9, ет. 3

КОД по КИД 60.10

Организация и осъществяване на радиопредавания, телевизионни предавания, радиоразпръскване и телевизионно разпръскване, импресарска дейност и други.

Карта