ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "БЪДЕЩЕ" 

гр. Бургас, к-с Меден рудник, ул. Кооператор 1

КОД по КИД 01.11

Производство на земеделска и животинска продукция върху внесени за съвместно обработване земи от кооператори, тяхната преработка и реализация и други.

Карта