МАКС ГРУП РВ ООД

гр. Бургас, к-с Изгрев бл. 37

КОД по КИД 41.20

Строително – ремонтни работи, строителство на сгради и вътрешно – интериорни оборудвания и други.

Карта