ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-Д-Р СВЕТЛИН КАРАДЖОВ-ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЕТ

гр. Бургас, к-с Зорница бл. 58 ет. 1 кабинет 13

КОД по КИД 86.23

Извършване на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други.

Карта