ИЗВОР-38 ООД

гр. Бургас, к-с Славейков бл. 72

КОД по КИД 47.11

Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия.

Карта