ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - ИПППДМ - д-р ГЕОРГИ СТОЙНОВ ЕООД

гр. Бургас, ул. Оборище 18

КОД по КИД 86.23

Първична извънболнична стоматологична помощ, чрез извършване на консултации, профилактика, диагностика, лечение и други.

Карта