ЗАЛОЖНА КЪЩА КОРЕКТ ПЛЮС 11 ЕООД

гр. Бургас, кв. Победа, ул. Чаталджа 35

КОД по КИД 64.92

Предоставяне на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи и други.

Карта