ДЕНЕКС МД ООД

гр. Бургас, ул. Хан Крум 44

КОД по КИД 69.20

Предоставяне/извършване на финансово-счетоводни и юридически услуги срещу заплащане, състоящи се в организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, счетоводни, одиторски и консултантски услуги и други.

Карта