Смарт Софтуер Системс ЕООД

гр. Бургас, к-с Славейков, бл. 1Б, вх. 15, ет.1

КОД по КИД 62.03

Компания за медицински софтуер.

Предмета на дейност е разработване на софтуерни системи за бизнеса, като основния интелектуален продукт е първата в страната цялостна платформа за менажиране на болници и медицински центрове – „JOYSTICK”. Тя обхваща всички процеси в дадено болнично заведение – медицински, финансови, бизнес, статистическа информация. 

Карта