ЛЕГАКОН ООД

гр. Бургас, ул. Васил Априлов 2

КОД по КИД 69.20

Сделки по предоставяне на комплексни консултантски услуги, сделки по осъществяване и предоставяне на финансово-правни анализи; сделки по осъществяването и управлението на търговски дружества и дялови участие в търговски дружества и други.

Карта