МИХНЕВ ЕООД

гр. Бургас, к-с Лазур бл. 19

КОД по КИД 46.73

Дърводобив и дървообработка, лесовъдство, покупко - продажба на дървен материал и други.

Карта