2 Плюс България АД

гр. Бургас, ул. Янко Комитов 20, Бизнес център Север, ет. 3, офис 9

КОД по КИД 62.09

СИСТЕМЕН ИНТЕГРАТОР, който успешно проектира, доставя и внедрява комплексни информационни системи.

Доставчик на технологии и услуги, които адаптира и внедрява като използва индивидуален подход към всеки клиент.

Предлага инженерни услуги в сферата на проектирането, инсталацията и поддръжката на електро и слаботокови сградни инсталации и системи.

Карта