ГЕА СТРОЙ ООД

гр. Бургас, ул. Сан Стефано 50

КОД по КИД 41.20

Предмет на дейност:

  • Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
  • Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда; 
  • Строително-монтажни, ремонтни дейности и реконструкции;
  • Отдаване под наем на лека и тежка строителна техника.

Карта