БЕЛКОМ ООД

гр. Бургас, ул. Цар Асен I 24

КОД по КИД 47.78

Фирмата предлага измервателни и изпитателни прибори,  апаратура за мониторинг на съоръжения, компоненти и устройства за изграждане на електрически мрежи.

Карта